• Tầng 5, số 184 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
  • 0968 769 866
  • [email protected]

Thay đổi thông tin liên hệ

15/05/2020 - 11:02
1982 views

Để thay đổi thông tin liên hệ thao tác theo như sau:

  • Thay đổi thông tin liên hệ trên trang Liên hệ

 Truy cập vào trang quản trị → Chọn Trang → Liên hệ → Chọn muc cần chỉnh sửa → Chọn Edit → Chỉnh sửa nội dung → Cập nhật

 

  • Thay đổi thông tin liên hệ dưới chân trang

Thao tác: Giao diện → Widget → Footer → Visual Editor → Chỉnh sửa thông tin → Lưu

 

 

 

094 846 8558