Thay đổi số Hotline

15/05/2020 - 11:10
2233 views

Để thay đổi số Hotline cần thực hiện thao tác sau:

Truy cập trang quản trị: Chọn Creative Framework → Generel → Số Hotline → nhập số Hotline mới → Save Options(Lưu)

094 846 8558